" אשת חיל "

זו כל אחת ואחת מכן.  

הרצאות מלאות חן ליום האישה  

אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה: 
בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר: 
גמלתהו טוב ולא-רע כל ימי חייה: 
דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה: 
היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה: 
ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה: 
זממה שדה ותקחהו מפרי כפיה נטעה כרם: 
חגרה בעז מתניה ותאמץ זרועתיה: 
טעמה כי-טוב סחרה לא-יכבה בלילה נרה: 
ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך: 
כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון: 
לא-תירא לביתה משלג כי כל-ביתה לבש שנים: 
מרבדים עשתה-לה שש וארגמן לבושה: 
נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני-ארץ: 
סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני: 
עז-והדר לבושה ותשחק ליום אחרון: 
פיה פתחה בחכמה ותורת- חסד על לשונה: 
צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל: 
קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה: 
רבות בנות עשו חיל ואת עלית על-כלנה: 
שקר החן והבל היפי אשה יראת-ה' היא תתהלל: 
תנו-לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה: 

סוכנות המרצים פרפקט - הרצאות הזמנות הרצאות, סדנאות ומופעים

 משרד: 03-7284154 נייד: 0544-351577 פקס: 050-8974087 אתר הבית